Miscellaneous/Varia About/Over

A note for Adriaan

Poem for Adriaan van der Staay written by Judith Herzberg. Published in Round Table on International Cooperation in Poetry, Muiden Castle, August 24-25 1984. Netherlands National Commission for UNESCO, The Hague. ISBN 90 70927 03 9

A note for Adriaan
Masts are passing byRound Table
sails not yet hoisted
hull behind the dike
crew behind the grass.
A mast slides past the window
a pointed finger an exclamation mark.
But after so much deliberating
envying asserting
within solid walls
this castle is gliding
the masts remain motionless.

Een briefje voor Adriaan
Er komen masten langs
het zeil nog niet gehesen
de romp achter de dijk
bemanning achter gras.
Een mast schuift langs het raam
wijsvinger uitroepteken.
Maar na veel overwegen
benijden en beweren
tussen solide muren
blijkt dit kasteel te glijden
de masten stil te blijven.