Tip 9

Het Drents Museum en Iran

Onder de onopvallende titel Internationale Archeologie in het Drents Museum bedenkt en organiseert dit museum sinds tien jaar een ijzersterke serie belangwekkende tentoonstellingen. Beginnend met het terracotta leger van Xi’an werden inmiddels negen tentoonstellingen gerealiseerd in samenwerking met buitenlandse partners. De thema’s reiken van het Gulden Vlies tot de Dode Zee Rollen, van Vikings tot Maya’s. Vandaag is Iran als bakermat van onze beschaving te zien.

Sinds 1979 wordt wel eens over het hoofd gezien dat Perzië tot de Westerse beschavingskring behoort. Deze tentoonstelling die men eerder in het Louvre zou verwachten dan in Assen, is gevuld met voorbeeldige schatten van het Nationaal Museum van Iran en gesteund door een onafzienbare lijst van experts uit het land zelf. Opvallend is dat de tentoonstelling zonder omhaal het centrale belang van de pre-islamitische periode erkent. Zo stimuleert de tentoonstelling het bewustzijn van Europeanen een eigen mening over Perzië te moeten vormen, en niet alleen af te gaan op Atlantische geluiden.

In deze communicatie met ons gezamenlijke verleden zijn vanuit Nederland bruggenbouwers als Thomas Erdbrink (en zijn vrouw Newsja Tavakolian) actief, maar hulde komt ditmaal vooral toe aan de bescheiden volharding waarmee de kleine staf van het Drents Museum een wereldkoers volgt.

 

The Drents Museum and Iran

The program international archaeology in the Drents Museum could mean anything. Yet since ten years the museum has been inventing and organizing an excellent series of interesting exhibitions. In collaboration with regional partners it has now delivered 9 shows, that started with the Terracotta Armies of Xi’an. The themes have been wide ranging, from the Golden Fleece to the Dead Sea Scrolls, from Vikings to Maya. Today the museum presents Iran as the cradle of civilisation.

After 1979 it has sometimes been overlooked that Persia is and remains an integral part of Western Civilisation. This exhibition has the ambition to bring that wider message to mind. It would have fitted the Louvre. It is filled with famous treasures from the National Museum in Teheran and was supported by an impressive line-up of Iranian scholars. It is therefore to be noticed that the exhibition clearly recognizes the pre-Islamic past. By this open approach the show stimulates us Europeans to reconsider our common past with Iran, and not just echo Atlantic sounds.

Bridge-building from the Netherlands by correspondent Thomas Erdbrink (and his wife, photographer Newsha Tavakolian) should be mentioned. But this time full honour should be given to the small staff of the Drents Museum, that with humility and persistence has set course for the wider world.