Purpose/Bedoeling

The website allows Adriaan van der Staay to share his essays, speeches, stories, poems, photo’s and drawings with an unknown public. The website is not intended to draw attention to his person.

How to use the website

The website is basically a public archive of texts and images by Adriaan van der Staay and others. Two paths can lead you to the texts and images.
The bibliography under ABOUT/OVER will lead you to information about a publication and from there to quotes.
Another path will lead from BY/VAN to eight categories giving broad themes and from there to texts and images.
Questions and remarks can be addressed to the author by way of CONTACT.

Deze website stelt Adriaan van der Staay in de gelegenheid zijn essays, toespraken, verhalen, gedichten, foto’s en tekeningen te delen met een onbekend publiek. Het is niet de bedoeling de aandacht te vestigen op zijn persoon.

Hoe de website gebruiken

De website is in wezen een openbaar archief van teksten en afbeeldingen gemaakt door Adriaan van der Staay en anderen. Twee wegen brengen u naar de teksten en afbeeldingen.
De bibliografie onder ABOUT/OVER brengt u naar informatie over een publicatie en vandaar naar citaten.
Een ander pad gaat via BY/VAN naar acht categorieën van de brede thema’s waaronder de teksten en afbeeldingen zijn gegroepeerd, en vandaar naar teksten en afbeeldingen.
Vragen en opmerkingen kunnen aan de auteur worden gericht via CONTACT.