Berlin

During 2018 and 2019 Adriaan van der Staay paid seven visits to Berlin and kept a diary. The present book contains large excerpts of this diary, severalspeeches triggered by these visits and four epilogues on Nature, Geography,Togetherness and Normalcy in Berlin. The book also contains 16 photographsin black and white.

Adriaan van der Staay bezocht gedurende 2018 en 2019 Berlijn zeven keer en hield er een dagboek bij. Het huidige boek bevat grote stukken van dit dagboek, plus verschillende toespraken veroorzaakt door deze bezoeken, en vier epilogen over Natuur, Geografie, Saamhorigheid en Normaliteit in Berlijn. Het boek bevat ook 16 foto’s in zwart-wit.

Quote: At IKEA with Transformalor

See also: Diary Notes 33 – 36