By/Van Politics and protest/Politiek en protest

Stuyvesant Diaries

Stuyvesant DiariesA European experiences America (2011-2012). A choice of diary jottings, essays on American experiences, and some poems written in English. The observations mainly regard the comparison of American and European art, as observed in Manhattan. Also a diary on the first weeks of Occupy Wall Street.
This book is again dedicated to Ong Keng Sen, with whom I shared an apartment in Stuyvesant Park.

Ervaringen van een Europeaan in Amerika (2011-2012). Een selectie uit dagboek- aantekeningen, essays over Amerikaanse ervaringen en enkele gedichten in het Engels geschreven. Observaties, hoofdzakelijk in Manhattan, over de verschillen tussen Amerikaanse en Europese kunst. Deelname aan de eerste weken van Occupy Wall Street.
De bundel is opgedragen aan Ong Keng Sen, met wie ik een appartement deelde in Stuyvesant Park.

Quote: Occupy Wall Street