Diaries and memoirs/Dagboeken en herinneringen By/Van

Trage Vertellingen V

TV 5Paris in 1956. A risky rejection of American sociology at Utrecht university. The search for an alternative at the Sorbonne. Encounters with North African nationalists. The choice to opt for the historical sociology of Tocqueville. Return from Paris and field research of Moluccan refugees. The street protests of Provo in Amsterdam and doubts about the revolutionary mood of the sixties. Growing awareness of the decline of Paris and Europe. Witness to a new revolt in 2011 in New York: Occupy Wall Street.

Parijs 1956. Een riskante verwerping van de Amerikaanse sociologie in Utrecht. De zoektocht naar een alternatief aan de Sorbonne. Ontmoetingen met het Noord-Afrikaanse nationalisme. Besluit om voor de historische sociologie van Tocqueville te kiezen. Terugkeer uit Parijs de studie van Ambonezen. Provo en twijfels over de revolutie in de jaren zestig. Overtuiging van de neergang van Europa en Parijs. Opstand in 2011 in New York: eerste belevenissen met Occupy Wall Street.

Quote: Poppea

See also Politics and protest