Travels and encounters/Reizen en ontmoetingen By/Van

Trage Vertellingen I

TV 1Eleven tales about Indonesia.
The first encounter with the Far East through a friendship with the Indonesian/Dutch writer Tjalie Robinson. The meeting with the Indonesian poet W. S. Rendra and his theatrical circle. Confrontation with Javanese mysticism and meditation. On the island of Bali traumatic experiences with taking mushrooms, rich in psylocibine. The discovery of the limits of the ego in experiencing space and time.

Elf vertellingen over ervaringen rond Indonesië.
De eerste ontmoeting met de Oost via een vriendschap met Tjalie Robinson. De kennismaking met de Indonesische dichter W.S. Rendra en zijn theaterkring. Confrontatie met de Javaanse mystiek en meditatie. Traumatische ervaringen met psylocibine-rijke paddenstoelen op Bali. De begrensdheid van het eigen ik in de beleving van ruimte en tijd.

Quote: Gerilja
Quote: Parang Tritis