De Rotterdamse cultuur in elf spiegels

In dit boek worden elf pogingen gedaan om het eigene van de Rotterdamse cultuur te benoemen. Adriaan van der Staay benadrukt vooral het zinloze van het zoeken naar een identiteit en geeft een voorkeur aan het karakter van een open wereldstad voor Rotterdam.

This book makes eleven attempts to name the uniqueness of Rotterdam’s culture. Adriaan van der Staay especially emphasizes the futility of searching for an identity and prefers the character of an open metropolis for Rotterdam.