Diaries and memoirs/Dagboeken en herinneringen By/Van

Trage Vertellingen VI

TV 6The Second World War seen through the eyes of the author as a child.
The outbreak of the War. Father becomes a war prisoner. Memories of the rise of Nazism in Germany before the war. Billeting of citizens and hiding of fugitives during the occupation. Persecution of the Jews and a fight in the classroom.
A move to Belgium in the middle of the war and attending school there in Heverlee. Liberation in 1944 and popular revenge. The torture chambers of Breendonk. Flying bombs. A naïve collection of food in Leuven. The visit to Northern Netherlands in 1945. Returning to Eindhoven and longing for Flanders. World literature as personal liberation

De Tweede Wereldoorlog gezien door kinderogen.
Het uitbreken van de oorlog. Vader raakt in krijgsgevangenschap. De vooroorlogse opkomst van het nazisme in Duitsland. Tijdens de bezetting inkwartiering van burgers en de onderduikers. De Jodenvervolging en een gevecht in de schoolklas.
Een verhuizing naar België in het midden van de oorlog en schoolgang in Heverlee. De bevrijding in 1944 en de volksgerichten. De martelkamers van Breendonk. Vliegende bommen en een kinderlijke inzameling van voedsel in Leuven. Het bezoek aan noord-Nederland in 1945. Terugkeer naar Eindhoven en heimwee naar Vlaanderen. De wereldliteratuur als geestelijke bevrijding.

Quote: En was de angst weg