About/Over

Biography/Biografie

Staay, A. J. van der (Adriaan Jacobus)

Born 26 Februari 1933, Eindhoven, The Netherlands
Geboren 26 februari 1933 te Eindhoven

1961 Master’s Degree Social Sciences, University of Utrecht
1961 Doctoraal examen Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht

Public service
1959-1961 Officer at the Signals Service
1961-1968 Staff member at Division for Research and Planning, ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), later the present ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijswijk
1968-1979 Director Rotterdam Arts Foundation, Rotterdam
1979-1998 Director Social and Cultural Planning Office, Rijswijk
1993-1999 Professor Art and Society from a humanistic perspective, faculty of Historical and Cultural Sciences, Erasmus University, Rotterdam

Loopbaan bij de overheid
1959-1961 Officier bij de Verbindingsdienst
1961-1968 Medewerker afdeling Onderzoek en Planning, ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), rechtsvoorganger van het huidige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijswijk
1968-1979 Directeur Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam
1979-1998 Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk
1993-1999 Bijzonder hoogleraar Kunst en samenleving in humanistisch perspectief, faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam

Other functions between 1968 and 2008
President Intergovernmental Committee of the World Decade for Cultural Development (UN/UNESCO), Paris
Member Scientific Committtee World Culture Report (UNESCO), Paris
Member Board of Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
Member Board European Movement, The Hague
Chairman European Centre for Work and Society, Maastricht
Chairman Poetry International Award for persecuted poets, Rotterdam
Chairman nomination committee National Council for Culture, The Hague
Chairman Architecture International Rotterdam, Rotterdam
Chairman Witte de With, centre for contemporary art, Rotterdam
Vice-Chairman Board Prince Claus Fund, Chairman Awards Committee, The Hague
Vice-Chairman Interregional Committee Actie Willemstad, Willemstad/ The Hague
Member Board Rotterdam Cultural Capital of Europe 2001, Rotterdam
Member Board S.I.R.E., Amsterdam
Member National Committee European Cultural Foundation, Amsterdam
Member Board Netherlands Institute Rome, Rome
Member Supervisory Board National Museum of Antquities, Leiden
Member Council Radio Netherlands World Service, Hilversum
Member Palace Committee, Amsterdam
Member Curatorium Nederlands Gesprekscentrum, The Hague
Member Board Openbaar Kunstbezit, Weesp

Nevenfuncties tussen 1968 en 2008
Voorzitter Intergovernmental Committee of the World Decade for Cultural Development (UN/UNESCO), Parijs
Lid Scientific Committtee World Culture Report (UNESCO), Parijs
Lid Raad van Toezicht Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
Lid hoofdbestuur Europese Beweging, Den Haag
Voorzitter European Centre for Work and Society, Maastricht
Voorzitter Poetry International Award voor vervolgde dichters, Rotterdam
Voorzitter Benoemingscommissie eerste Raad voor Cultuur, Den Haag
Voorzitter Architecture International Rotterdam, Rotterdam
Voorzitter Witte de With, centre for contemporary art, Rotterdam
Vice-voorzitter bestuur Prins Claus Fonds, voorzitter PC-Awards, Den Haag
Vice-voorzitter Interregionale Commissie Actie Willemstad, Willemstad/Den Haag
Lid bestuur Rotterdam Culturele hoofdstad 2001, Rotterdam
Lid Raad van Toezicht en Advies S.I.R.E., Amsterdam
Lid Nationaal Comité Europese Culturele Stichting, Amsterdam
Lid bestuur Nederlands Instituut Rome, Rome
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Lid Programmaraad Wereldomroep, Hilversum
Lid Paleiscommissie, Amsterdam
Lid Curatorium Nederlands Gesprekscentrum, Den Haag
Lid bestuur Openbaar Kunstbezit, Weesp

Present functions
Chairman Board Clusius Foundation, Leiden. The Clusius Foundation stimulates research into the history of gardens, landscapes and botany.
Member Board Maaskant Foundation, Rotterdam. The Maaskant Foundation encourages a wider public appreciation of the architectonical, spatial and landscape planning.
Member Board Ons Erfdeel, Rekkem (Belgium). The Flemish-Dutch cultural organization Ons Erfdeel furthers the culture of Flanders and the Netherlands abroad and supports cultural co-operation between Dutch-speaking peoples.

Huidige functies
Voorzitter bestuur Clusius Stichting, Leiden. De Clusius Stichting bevordert onderzoek naar de geschiedenis van tuinen en landschappen.
Lid bestuur Stichting Maaskant, Rotterdam. De Stichting Maaskant streeft naar een meer bewuste beleving van de architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke vormgeving.
Lid bestuur Ons Erfdeel, Rekkem (België). De Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel wil de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekendmaken en de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen.