Art and cultural development/Kunst en culturele ontwikkeling By/Van

De les van Plantijn

Les van PlantijnInaugural lecture as professor at the Erasmus University of Rotterdam on 14 April 1994. The lecture takes its departure from the famous sonnet by Christophle Plantin titled Le Bonheur de ce Monde. The main lesson of Plantin is continuity in culture.

Oratie bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 april 1994. De lezing heeft als uitgangspunt het beroemde sonnet van Christoffel Plantijn over Le Bonheur de ce Monde. De les van Plantijn is gelegen in het belang van culturele continuïteit.