Art and cultural development/Kunst en culturele ontwikkeling By/Van

Imagining Emotion, Art as a Binding Element in Contemporary Society / De Verbeelding van de Emotie, Kunst als Bindend Element in de Hedendaagse Samenleving

De verbeelding van de emotieLately, policy makers increasingly tend to underline the economic importance of culture, often called the creative sector. Why is the creative sector’s content so rarely described with a view to cultural policy? Imagining Emotion tries to give an answer to this question. As a commission of the Rijksakademie van Beeldende Kunsten the book was visually contributed to by thirteen contemporary visual artists.

De laatste tijd wordt steeds vaker door beleidsmakers gewezen op het economisch belang van kunst en cultuur, dikwijls de creatieve sector genoemd. Waarom wordt de inhoud van de creatieve sector zo zelden binnen de cultuurpolitiek omschreven? Dit essay zoekt naar de betekenis van de verbeelding van de emotie. Als opdracht van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten illustreerden dertien hedendaagse beeldende kunstenaars de uitgave.

Quote: Spinoza, ratio and imaginatio
Quote: De verbeelding van de emotie