Tip 4

In nr. 11, 2004 van het blad Mitra, voor cultuur en filosofie, publiceerde ik ’14 reflections on I La Galígo’, de fameuze opera van Robert Wilson. Dit was voorlopig ook het laatste nummer van Mitra. Ruim een decennium later verschijnt het blad opnieuw onder de naam Mitra, Jurnal Seni, Budaya, Filsafat (kunsten, cultuur en filosofie; mitra.jurnal@gmail.com). Een nummer (12) is gewijd aan de Indonesische bijdrage aan de Frankfurter Buchmesse van 2014 en de Biënnale van Venetië van 2015. Een ander nummer (14) bevat commentaar op recente gebeurtenissen.
Deze herleving is te danken aan een initiatief van Toeti Heraty.

 

In nr. 11, 2004 of the magazine Mitra, for culture and philosophy, I published ’14 reflections on I La Galígo’, the celebrated opera by Robert Wilson. This also happened to be the last issue of Mitra. More than a decade later the magazine is being published again under the title Mitra, Jurnal Seni, Budaya, Filsafat (art, culture and philosophy; mitra.jurnal@gmail.com). One edition (12) concerns the Indonesian contribution to the Frankfurter Buchmesse of 2014 and the Biennale of Venice of 2015. Another edition (14) includes commentary on recent events.
This rebirth is due to an initiative of Toeti Heraty.