Diaries and memoirs/Dagboeken en herinneringen By/Van

Trage Vertellingen III

TV 3A half year’s walk through Spain in 1961 in twelve tales.
What should one do with life after university and the army? A nadir in Lisbon and the seduction of the art of painting as a profession. A self-portrait and the confrontation with one’s erotic identity. The village of Salorino in Estremadura and the choice to return home.
The stories are illustrated with watercolors and a list of surviving watercolors from 1961 has been added. At the publication an exhibition of paintings by the author was arranged at the art and eating facility Vooraf en Toe in Leiden.

Een voetreis door Spanje in 1961 in twaalf vertellingen. Wat te doen met het leven na universiteit en leger. Een dieptepunt in Lissabon en de verleiding van de schilderkunst als beroep. Het zelfportret en de confrontatie met de erotische identiteit. Het dorp Salorino in Estremadura en het besluit terug te keren naar Nederland.
De vertellingen zijn geïllustreerd met aquarellen en een lijst van nog bestaande aquarellen uit 1961 is toegevoegd. Naar aanleiding van het boek vond een expositie plaats in het eet- en kunsthuis Vooraf en Toe te Leiden.

Quote: Een oud mens