Diaries and memoirs/Dagboeken en herinneringen By/Van

Trage Vertellingen IV

TV 4The other side of the Mediterranean.
Morocco in 1957. Confrontation with poverty, solitude and violence. Robbed by a gang of thugs in Tangiers.
Egypt in 1972. Limited freedom of movement in Karnak, and the discovery of local culture. To Edfu in disguise. A sunrise song at the Nile.
Turkey, 1974. The generosity of a migrant worker and a blind beggar. Escape from a mob in Samsun. The Roman bridge of Adana and some memories of childhood. A miraculous victory playing domino. The village of V. and the discovery of the Turkish countryside.
Two travel tales are added. One contains a portrait of the adventurer Armand de Guéméné.

De overkant van de Middellandse zee. Marokko in 1957. De confrontatie met armoede en eenzaamheid en geweld. Beroving door een bende boeven in Tanger.
Egypte in 1972. Beperkte bewegingsvrijheid in Karnak en de ontdekking van het volksleven. Vermomd naar Edfu. Een ochtendlied aan de Nijloever.
Turkije 1974. De generositeit van een gastarbeider en een blinde bedelaar. Ontsnapping aan een volksmenigte in Samsun. De Romeinse brug van Adana en de eigen kindertijd. Een miraculeuze overwinning bij het domino spel. Het dorp V. en de ontdekking van het Turkse platteland.
Als toegift twee verhalen. Het portret van de avonturier Armand de Guéméné.

Quote: Dollars